Vedení účetnictví

Pro právnické osoby, fyzické osoby i neziskové organizace
Vedení podvojného účetnictví i daňové evidence
Vedení účetnictví
Sestavení účtového rozvrhu
Osobní přístup k zákazníkům
Kontrola předaných účetních dokladů
Řádné zaúčtování účetních dokladů
Vyhotovení tiskových sestav
Zpracování reportů dle přání klienta
Archivace účetních písemností
Zpracování přiznání k DPH, KH + SH
Zpracování účetní uzávěrky
Příprava auditu a jeho případné zajištění
Zastoupení na finančních úřadech
Účetní poradenství

Mzdy a personalistika

Zpracování mezd a mzdové evidence
Přihlášení a odhlášení zaměstnanců
Zpracování přehledů na ZP a OSSZ
Výpočet náhrady mzdy, srážkové a zálohové daně, srážek
Zpracování pracovních smluv, mzdových sestav
Vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
Zastoupení na úřadech státní správy
Personální poradenství
Zajištění právního poradenství ve věcech pracovního práva

Daňové poradenství

Zpracování daňových přiznání k:
Dani z příjmů právnických osob
Dani z příjmů fyzických osob
Dani z přidané hodnoty
Silniční dani
Dani z nemovitosti
Zastupování a součinnosti při daňových řízeních

Ekonomické poradenství

Zpracování podkladů pro žádost o úvěr či leasing
Finanční výkazy a analýzy
Analýza hospodaření firmy
Manažerský reporting
Budoucí možnosti investic