Září 2019Daňový kalendář pro září 201902-09-2019
daň z nemovitých věcí: splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

09-09-2019
spotřební daň: splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16-09-2019
daň z příjmů: čtvrtletní záloha na daň

20-09-2019
daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24-09-2019
spotřební daň: splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25-09-2019
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019
daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za srpen 2019
daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za srpen 2019
energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019
spotřební daň: daňové přiznání za srpen 2019
spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)

30-09-2019
daň z přidané hodnoty: žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019