Elektronické „prohlášení“

Od příštího zdaňovacího období budou moct zaměstnanci překládat a činit (tedy podepisovat) prohlášení k dani i v elektronické formě. Bude nicméně na podnikatelích, jakou formu Prohlášení k dani poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u svých zaměstnanců zvolí, zda listinnou či elektronickou. Případně lze obě uvedené formy kombinovat.

GFŘ každopádně doporučuje, aby podnikatelé v případě vedení elektronické mzdové agendy i pro tuto oblast stanovili, např. vnitřním předpisem organizace, podmínky, za kterých je možné elektronicky učinit prohlášení k dani. Zaměstnavatelé by měli také zajistit, že se bude jednat o dohledatelný systém mzdové agendy, ze kterého budou seznatelné jednak veškeré skutečnosti potřebné pro stanovení daňové povinnosti zaměstnance a zároveň bude i zřejmé, komu bylo v souladu se zákonem o daních z příjmů vydáno elektronickou formou potvrzení podle § 38j zákona o daních z příjmů, případně zda bylo vydáno opravné potvrzení.