Srpen 2020Seznam daní - srpen 2020


 • spotřební daň: splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • spotřební daň: splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020

 • daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za červenec 2020

 • daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za červenec 2020

 • energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020

 • spotřební daň: daňové přiznání za červenec 2020

 • spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)

 • daň z nemovitých věcí: splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 • daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020