Říjen 2019Daňový kalendář pro říjen 201910-10-2019
spotřební daň: splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15-10-2019
daň silniční: záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019

20-10-2019
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

21-10-2019
daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25-10-2019
daň z hazardních her: daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019
daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019
spotřební daň: splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň: daňové přiznání za září 2019
spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)

30-10-2019
energetické daně: Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31-10-2019
daň z přidané hodnoty: poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019