Dávku mohou čerpat už tatínci, jejichž potomek přišel na svět loni 21. prosince a později. Ovšem pozor, pokud je dnem narození dítěte 21. nebo 22. prosinec 2017, platí, že dávku musí začít čerpat hned ve čtvrtek 1. února.

Při pozdějším nástupu by nárok na dávku nevznikl, nebyla by totiž splněna podmínka nástupu na dávku v období šesti týdnů ode dne narození dítěte.

Dávku mohou čerpat už tatínci, jejichž potomek přišel na svět loni 21. prosince

Mluvčí ČSSZ Jana Buraňová vysvětluje, jaká pravidla pro čerpání otcovské platí v situaci, kdy se dítě narodilo v prosinci a v lednu: „Obecně platí, že v případech, kdy se miminko narodilo v období šesti týdnů před 1. únorem, tedy 21. prosince 2017 nebo později, vznikne tatínkům nárok na dávku, jen když si termín nástupu na otcovskou určí v období od data účinnosti právní úpravy do konce šestého týdne ode dne narození dítěte. Tj. den narození plus 41 dnů, výjimkou jsou pouze děti narozené 21. prosince 2017.“

Pro větší přehlednost uvádíme několik příkladů, odkdy mají novopečení otcové na novou dávku nárok.
Příklad 1: Dítě se narodilo 25. prosince 2017. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1. února do 4. února 2018.
Příklad 2: Dítě se narodilo 3. ledna 2018. Na otcovskou je nutné nastoupit v období od 1. února do 13. února 2018.
Příklad 3: Dítě se narodí 3. února 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 3. února do 16. března 2018.

Jaké jsou podmínky

Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění (z příjmu ze zaměstnání, které trvá, je odváděno pojistné na sociální zabezpečení).

U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

„U OSVČ, v době pobírání této dávky, dávka nenáleží za dny, ve kterých vykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost,“ upozornila Buraňová.

Příklady výše otcovské
Hrubý příjem (1)Výše dávky (2)Denní výše 
dávky (3)
8000 Kč1295 Kč 
185 Kč
10 000 Kč1617 Kč231 Kč 
12 000 Kč1939 Kč277 Kč
14 000 Kč2261 Kč323 Kč
16 000 Kč2583 Kč369 Kč
18 000 Kč2905 Kč415 Kč
20 000 Kč3227 Kč461 Kč
25 000 Kč4032 Kč576 Kč
30 000 Kč4837 Kč691 Kč
35 000 Kč5348 Kč764 Kč
40 000 Kč5831 Kč833 Kč 
od 91 078 Kč8575 Kč (4)
1225 Kč (4) 
Zdroj: ČSSZ; Poznámky: (1) plat/mzda + odměny, příplatky, tedy veškeré příjmy, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení; (2) délka podpůrčí doby (období, po které dávka náleží) je sedm kalendářních dnů; (3) 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu; (4) maximální výše dávky.

Jak o dávku požádat

Nejprve je třeba v zaměstnání požádat zaměstnavatele o volno v souvislosti s narozením dítěte. Žádost o dávku otcovské poporodní péče, tedy otcovskou, se uplatní na stejnojmenném tiskopisu. Formulář bude podle Buraňové na webu ČSSZ a také na pracovištích Okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ).

Žadatel vyplní jeho přední stranu a předá nebo pošle ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu.

Po skončení tzv. podpůrčí doby, tj. po uplynutí sedmi dnů zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis včetně příslušné přílohy OSSZ. Jde o obdobný postup jako u ostatních dávek nemocenského pojištění. OSVČ budou žádost uplatňovat po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které jsou registrovány.

Vyplácena sedm dní

Dávka se poskytuje maximálně sedm kalendářních dnů ode dne nástupu a její výplatu nelze přerušovat. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata. Výše otcovské činí 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

„Ze zákona je lhůta zpracování výplaty dávky do jednoho měsíce od data, kdy OSSZ obdrží kompletní doklady potřebné k její výplatě, která se provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště,“ doplnila Buraňová.

Kalkulačka pro výpočet výše dávky je k dispozici na webu ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz/cs/11580).