Prosinec 2019Daňový kalendář pro prosinec 201902-12-2019
daň z nemovitých věcí: splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019

10-12-2019
spotřební daň: splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16-12-2019
daň silniční: záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
daň z příjmů: čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20-12-2019
daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27-12-2019
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019
daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za listopad 2019
daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za listopad 2019
energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019
spotřební daň: splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň: daňové přiznání za listopad 2019
spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)

30-12-2019
daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019