Květen 2020Seznam daní - květen 2020


  • spotřební daň: splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

  • daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  • daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020

  • daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za duben 2020

  • daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za duben 2020

  • energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020

  • spotřební daň: splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

  • spotřební daň: daňové přiznání za duben 2020

  • spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)