Květen 2019Daňový kalendář pro duben 201910-05-2019
spotřební daň: splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

20-05-2019
daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27-05-2019
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019
daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za duben 2019
daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za duben 2019
energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019
spotřební daň: splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň: daňové přiznání za duben 2019
spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)

31-05-2019
daň z nemovitých věcí: splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
daň z nemovitých věcí: splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019