Duben 2020


Seznam daní - duben 2020


 • daň z příjmů: podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019

 • daň z příjmů: podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 • spotřební daň: splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň silniční: záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • spotřební daň: splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • daň z hazardních her: daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020

 • daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

 • daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020

 • energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020

 • spotřební daň: daňové přiznání za březen 2020

 • spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

 • energetické daně: podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty