Duben 2019Daňový kalendář pro duben 201901-04-2019
daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019
daň z příjmů: podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
daň z příjmů: podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

09-04-2019
spotřební daň: splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15-04-2019
daň silniční: záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019

20-04-2019
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

23-04-2019
daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24-04-2019
spotřební daň: splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25-04-2019
daň z hazardních her: daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019
daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019
spotřební daň: daňové přiznání za březen 2019
spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)

30-04-2019
daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019
energetické daně: podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty