Červenec 2020Seznam daní - červenec 2020


 • daň z příjmů: podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

 • spotřební daň: splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň silniční: záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • daň z hazardních her: daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020

 • daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020

 • daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020

 • daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020

 • energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020

 • spotřební daň: splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • spotřební daň: daňové přiznání za červen 2020

 • spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)

 • energetické daně: Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

 • daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020