Červenec 2019Daňový kalendář pro červen 201901-07-2019
daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
daň z příjmů: podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
Oznámení CRS (GATCA): podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA: podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10-07-2019
spotřební daň: splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15-07-2019
daň silniční: záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

20-07-2019
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22-07-2019
daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25-07-2019
daň z hazardních her: daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019
daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019
spotřební daň: splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň: daňové přiznání za červen 2019
spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)

30-07-2019
energetické daně: Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31-07-2019
daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019