Červen 2019Daňový kalendář pro červen 201910-06-2019
spotřební daň: splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

17-06-2019
daň z příjmů: čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20-06-2019
daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24-06-2019
spotřební daň: splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25-06-2019
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019
daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za květen 2019
daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za květen 2019
energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019
spotřební daň: daňové přiznání za květen 2019
spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)